Hundens dagliga skötsel

Om man äger en hund kommer man snabbt att bli varse att den ska skötas varje dag. Vissa saker måste man inte göra varje dag i veckan, men ett par saker ska rentav göras flera gånger varje dag.

Rastning

Alla hundar måste rastas. Valpar och äldre eller sjuka hundar behöver rastas oftare än en vuxen, frisk individ. Hunden bör komma ut minst var tredje till fjärde timme och en promenad bör vara av det längre slaget. Har man en trädgård kan man också släppa ut hunden där. Vissa hundar vägrar dock att göra sina behov i trädgården.

Foder och vatten

Hunden ska också ha tillgång till foder och vatten varje dag. Undantaget är om hunden ska opereras. Då får den vanligen inte äta under ett par timmar innan operationen. Om hunden bara får färskmat ska den serveras minst två, gärna flera, gånger per dag. Om hunden har torrfoder är det bara att fylla på i skålen och se till att den rengörs med jämna mellanrum. Hundens vattenskål ska diskas minst en gång om dagen och vattnet bör bytas vid samma tidpunkt.

Lek och sysselsättning

En hund bör också ha tillgång till leksaker och gärna någon form av ben så att den kan sysselsätta sig under dagen. Det är också klokt att man som ägare ser till att avsätta lite tid åt hunden. Den kommer ganska snart att tröttna på att bara leka ensam och då finns det en risk för att den ger sig på hemmets möbler för att få extra uppmärksamhet.

Pälsvård

Om man till exempel har en toypudel eller annan ras som kräver en del pälsvård måste man också avsätta tid till det. I regel är det bättre att borsta hunden lite varje dag än att stå med den i flera timmar en dag bara för att få ut tovor och annat.