Dräktighet

                 Dräktighetstiden varar ca: 61-65 dygn (9 veckor).

 Tänk att den lilla nyfödda valpen efter bara 9 veckor i livmodern föds "färdig" med päls och allt. Visserligen öppnas inte ögonen förrän valpen är ca: 2 veckor gammal, men redan när den är 3 veckor så börjar den på sina ännu vingliga ben att kunna orientera sig i sin omgivning.

Detta är något som fascinerat mig hela mitt liv. Därför har jag läst en hel del, samt deltagit på några föreläsningar om ämnet, och tycker att det för er som är intresserade kan vara roligt att dela med mig av mina små kunskaper på detta sätt.
Alla vet ju att som litet barn så har man alltid ett drömyrke som man "skall  bli när man blir stor" .. Jag hade två!  Det ena var barnmorska, det andra var hårfrisörska. Jag blev ingetdera, men har ändå på ett lyckligt sätt fått praktisera mina drömyrken, dels genom hundarnas pälsvård, samt att jag får följa tikarnas dräktighet och valpning.

                                       

Själva befruktningen sker i äggledarna, och det befruktade ägget kallas för zygot. Efter befruktningen börjar ägget att dela sig, och genom sin vandring i äggledaren som tar 10-14 dagar delar sig ägget 4-5 gånger, och varje gång fördubblas cellerna. När det så är dags att vandra ut i livmodern består ägget av en gelé klump som innehåller 16-32 celler. Äggen (zygoterna) kommer nu att flyta fritt i livmodern i ytterligare 7-10 dagar och under tiden fördelar dom sig utmed livmoderhornens hela längd. Själva implantationen, alltså när äggen växer fast i livmoderväggen, och utvecklingen av moderkakorna sker först efter ca: 17-21 dygn. Alla ägg släpps in samtidigt. Dom inväntar alltså varandra, och även om det gått flera dagar mellan parningarna, så  är ingen valp äldre än den andra när dom föds. 
Redan på sjuttonde dygnet kan en veterinär med fosterljudsdetektor fastställa om tiken är dräktig.  
Med hjälp av fosterljudsdetektorn kan han/hon höra fostrens hjärtslag

  Vissa tikar har morgon -illamående i tredje veckan, dels beror detta på de  hormonella förändringarna som sker, samt att livmodern också börjar vidgas.  Hon äter sämre, man kan också märka att hon är trött, och vilar oftare än vanligt. Fosterblåsorna är nu runda och ca: 15 mm i diameter.

I fjärde veckan börjar fostren bli mer ovala i formen och dom är ca; 25 mm i diameter. En veterinär kan redan på tjugosjätte dygnet känna eventuella valpar som små ovala nötter. Det går nu även att konstatera dräktigheten med hjälp av ultraljud.

  I femte veckan börjar fostren bli så stora att livmoderhornen *måste lägga sig till rätta* i bukhålan, vilket medför att dom trycker på de övriga inre organen, bland annat magsäcken, vilket återigen kan ge lite illamående under några dagar. 
Fostren är ca: 30-35 mm stora och ovala, och börjar nu att flyta ihop. 
Buk omfånget ökar, och man borde nu kunna se att tiken är dräktig, lite beroende på antalet valpar som tiken bär på, och om hon i sig själv är kraftig eller inte.

  I sjätte vecka börjar skelettet utvecklas, och från och med 42 dagars dräktighet kan man låta röntga tiken. 

  I sjunde veckan kan man känna valparnas fosterrörelser, och ibland syns det också utanpå. Man kan se ett huvud, eller en liten tass som trampar ihärdigt. Om det bara en eller två valpar så dröjer det kanske ytterligare någon vecka innan man kan känna, och framför allt se det här.

  I åttonde veckan fortsätter valpens inre organ att utvecklas,  och om har man tur samt beroende på hur valpen ligger kan man svagt höra hjärtslagen därinne om man lägger örat mot tikens mage.
Fostrens hjärtslag är väldigt höga, omkring 200 slag i minuten, och man kan höra dem som små snabba tickande ljud.

  I nionde veckan "finslipas" alla inre organ, och valparna lägger på hullet. Dom sväljer fostervatten och har ofta hicka. Det är trångt och inte mycket plats att röra sig på, och när valparna är färdigutvecklade signalerar deras binjurar till tiken att det är dags för valpningen.